https://www.youtube.com/watch?v=P-ZiQpw0bKA

VOORDELEN
BARGE SERVICE
CENTER

NEUTRALE
OPLOSSING

Voor alle barge operators en containerterminals

Bundelen en besparen. Dat is de filosofie achter het neutrale Barge Service Center. Hiermee wordt niet één bepaald bedrijf gediend, maar de hele keten. Het Barge Service Center ontleent zodoende haar bestaansrecht aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehele haven in Rotterdam. Met een kleine ingreep wordt de havenverblijftijd van de containerbinnenvaart drastisch verkort.

FLEXIBILITEIT
VOOR DE KETEN

Voorkom onnodige wachttijden in de zeehaven

Het Barge Service Center draagt bij aan een hogere flexibiliteit van de containerafhandeling op de Maasvlakte. Zeehaventerminals kunnen in geval van drukte binnenvaartschepen laten afhandelen bij het Barge Service Center. Vervolgens worden de containers over de weg naar de containerterminals gebracht. Dit betekent dat de schippers meer tijd hebben voor hun kernactivitieit varen.

KOSTENEFFICIËNT
BUNDELEN

Relatief dure ‘call sizes’ behoren tot het verleden

Het Barge Service Center handelt kleine plukjes containers centraal af en deze worden vervolgens naar de verschillende zeehaventerminals gebracht. Dit centraal afhandelen leidt tot besparingen voor de zeehaventerminals en vermindert vertragingen voor de binnenvaart. Relatief dure “call sizes” kunnen door bundeling voorkomen worden.

VERHOOGT
DOORSTROMING
HAVEN

Draagt bij aan een efficiënte containerlogistiek

De verschillende stakeholders binnen de Rotterdamse haven hebben afspraken gemaakt over een fundamentele modal shift. In 2035 moet het merendeel van containers van en naar het achterland over water vervoerd worden. Het Barge Service Center is onmisbaar voor het realiseren van deze doelstelling en draagt indirect bij aan duurzamer vervoer van en naar het achterland.

SLIM
COMBINEREN

Laad containers bij tijdens je standaard call

Ruim 75% van de containerbinnenvaartschepen die de Maasvlakte aandoet, heeft al een afspraak bij het Kramer depot. Extra containers laden bij het BSC betekent een efficiëntere rondgang op de Maasvlakte.